Gradient background

HMS & K

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Våre overordnede mål er :

 • Ingen ulykker, skader eller tap
 • Å bidra til en bærekraftig utvikling
 • At HMS & K skal inngå som en naturlig del av virksomheten
 • At våre rutiner forbedres for å sikre høyest mulig gjenbruk, resirkulering og forsvarlig avfallshåndtering
 • Å redusere energi – og materialforbruk til et lavest mulig nivå i forhold til aktivitetsnivå

Ytre Miljø: DOM Group Offshore AS har som formål å utfører sin virksomhet henhold til myndighetenes krav og interne forpliktelser. Dom Group  skal utføre oppdrag og behandling av ytremiljø slik at det ikke skjer skader på arbeidsted eller skader på naturen. Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til miljøet blir en naturlig del av vår virksomhet. Ved valg av underleverandører skal bedriften stille krav til at underleverandøren kan dokumentere en god HMS & K standard.   DOM Group innehar følgende sertifiseringer fra Det Norske Veritas i HMSK:

 • ISO 9001:2008  
 • OHSAS 18001:2007
 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com