Gradient background

Håndbøker

Håndbok, beste praksis dokumenter

DOM Group bistår bedrifter i å utforme og videreutvikle håndbøker og beste praksis dokumenter. Vi tilbyr også kunder opplæring i hva håndboken står for, inneholder, hvordan den bør benyttes og hvordan dagens erfaringer bør brukes mht resultatstyring.Se eksembler på den norske og engelske utgaven av “Håndbok – Beste Praksis – Forebygging av Fallende Gjenstander”

Last opp Norsk Versjon
Download the English Version

Forord

Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfullsikring av utstyret. Som et forbedringstiltak har Samarbeid for Sikkerhet (SfS) besluttet å utgi denne håndboken som sammenfatter relevante krav til sikring av verktøy, fastmontert og løst utstyr. Boken har blitt til ved et initiativ av StatoilHydro og deres nære samarbeid mellom utstyrsleverandører og brukere.

Vår målsetning med å utgi boken er at vi på denne måten ønsker å formidle beste praksis til hele industrien.Vi skal ikke ha fallende gjenstander i vår industri. For å oppnå dette målet må vi ha kunnskap om utstyrssikring. Bruk derfor denne håndboken aktivt for å forstå og etablere nødvendige barrierer.

Vær en hjelper til å etterse at barrierene vedlikeholdes. SfS vil takke Statoil Hydro for at de på denne måten har villet dele sin erfaring med resten av industrien.

Erik Wiig
Leder SfS

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com