Gradient background

Fallende Gjenstander Inspeksjoner

Fallende Gjenstand Inspeksjon

Achilleskategori 3.5.16 – Rope Access Services

Fallende Gjenstand inspeksjon av forhåndsdefinerte områder:

Gjennom inspeksjon identifiseres og kontrolleres potensielle risikoer relatert til fallende gjenstand problematikk. Inspeksjonen verifiserer og bidrar til å heve den eksisterende standard samt påvirke atferd og barrierer; barriereforståelse og barrierebruk.

Fallende Gjenstander inspeksjon av et definert område/installasjon:

FG inspeksjonsteam består normal av teamleder; 1 utstyrspesialist og 3 tilkomstteknikk operatører (1 sikringsleder + 2 inspektører). Det gjennomføres oppstartsmøte med operatørs og entreprenørs operasjonsledelse onshore før utreise, hvor ledelsen på riggen oppfordres til å delta, eksempelvis via videokonferanse. Ved ankomst offshore foretas planleggingsmøte med ledelsen og inspeksjonsleder. Introduksjon av inspeksjonsteamet utføres for både dag og natt skift. Statusmøter gjennomføres etter behov. Midlertidig rapport/ statusmøte gjennomføres før DOM Groups inspeksjonsleder forlater plattformen. Rapport oversendes ca en uke etter innreise. Når draft rapportene er ferdigstilt, avholdes oppsummeringsmøte med operatørens ledelse, entreprenørs operasjonsledelse og representant fra DOM Group onshore.

Rapporten: Hvert funn nummereres for rapporteringsreferanse, modulen hvor funnet som er avdekket beskrives i henhold til installasjonens GA plan eller lignende. Alle funn beskrives med detaljert lokasjon og en utdypende beskrivelse av det aktuelle funnet. Inspeksjonsteamets utbedringsforslag er et anbefalt minimums tiltak for utbedring av funnet. iht. nedfelte krav eller som følge av FG gruppens erfaringer med referanse til; lovverk, forskrifter, styrende dokumentasjon, beste praksis og lignende. Funnene prioriteres med anbefalte tidsfrister for utbedring.

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com