Gradient background

HMS Personell

HMS Inspektør og konsulentvirksomhet

Vi bistår med HMS inspektører og konsulenter til for eksempel revisjonsstanser, opplæring og reparasjoner med spisskompetanse innen eksempelvis inspeksjon, verktøysikring og arbeid i høyden.

Vi har god erfaring med utleie av HMS personell til revisjonsstanser på landanlegg der vi har holdt et høyt fokus på arbeid i høyden, og hvor resultatet og kvaliteten har blitt merkbart hevet fra prosjektet start til prosjektslutt. Operatører/ kontraktører får ett annet syn på problemene ved FG bevisstgjøring og sikker arbeidsutførelse.

Granskning

Vi tilbyr kvalifistert personell til gransking av ulykker og uønskede hendelser.
Vår kompetanse dekker følgende områder:

 • Granskingsleder
 • Granskings sekretærer
 • Spesialister innen
  • Boreutstyr
  • Rørhåndteringsutstyr
  • Utstyrssikring
 • DROPS Coacher
 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com