Gradient background

Kurs og opplæring

Achilleskategori 3.99.13 – Training Course/ Seminar Services

Formålet med DOM Groups kursvirksomhet er å øke bevisstheten rundt identifisering, kontrollering og forebygging av barrierer og risikofaktorer, samt påvirke til opprettholdelse av denne bevistgjøringen for kontinuerelig forbedring innen olje og gassvirksomhet.

Hands on – Inspeksjons og Observasjons teknikk Kurs

Formålet med kurset er å heve kompetansen teoretisk og praktisk innen:

 • Inspeksjons- og observasjonsteknikk
 • Barriere forståelse: forståelse av arbeid, sikring og sikkerhet i høyden
 • Risiko forståelse: forståelse av sikker arbeidsutførelse og sikring

DROPS KURS (Dropped Object Prevention Scheme)

Formålet med kurset er å heve kompetanen teoretisk og praktisk innen:

 • Å forstå og definere hva som er en potensielt fallende gjenstand
 • Å identifisere metoder for å kontrollere og forebygge fallende gjenstander
 • Å ha en klar forståelse av roller og ansvar når det gjelder potensielle fallende gjenstander også ens eget personlige ansvar for å forebygge fallende gjenstander
 • Praktisk trening

Varighet kan tilpasses etter ønske, fra 3 timer til 1 dags kurs.

Foredrag – Ledelses og HMS Personell

Informasjon og kunnskapsoverføring basert på 5 års erfaring innen FG inspeksjon

DROPS coaching

Erfarne coacher som I samarbeid med de ansattte hever standarden I det daglige arbeid på installajonene / anlegget

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om våre kurs og opplæringstilbud.

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com