Gradient background

Oppfølging av Inspeksjoner

DOM Group tilbyr oppfølging og lukking av avvik og korrigerende tiltak

DOM Group tilbyr nå utvidet oppfølging av inspeksjons og verifikasjon / survey rapporter.

Planlegging – Iverksetting – Oppføling – Forbedring

Oppfølging av inspesjoner og surveyer har vist seg å være en effektiv videreføring av det proaktive arbeidet i bedriftene.
For å sikre kunde en helhetlig tjeneste tilbyr DOM Group oppfølgings arbeid i etterkant av en utført inspeksjon, verifikajson, survey mm.

Ved gjennomføring av inspesjoner tilbys det oppfølging av avvik og korrigerende tiltak i rapportene. DOM Group kan videre utføre all oppfølging av dokumentasjon, utbedringer, prefabrikasjon og installsjon iht ønsket omfang.

DOM Group kan ivareta all oppfølging, verifikasjon og lukking, enten i eget eller kundes systemer.
Eksempelvis: Synergy, STAR, AMOS, etc.

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com