Gradient background

Vedlikehold og Utbedring

Achilleskategorier:
3.5.1 – Steel/Piping/Mechanical Services
3.5.15 – Bolt Tensioning Services

Vi utfører vedlikehold og utbedringsarbeid både on- og offshore

Installasjon av utstyr
Reprasjonsarbeid
Riving og demonterings arbeid
Boltekontroll og momenttrekking
Vedlikehold/montering av eksempelvis deluge anlegg

Fallende Gjenstand – Utbedring av funn etter inspeksjon

Vi utfører utbedring av funn etter Fallende Gjenstander inspeksjoner. Alle funn blir utbedret etter beste praksis i industrien og utføres av høyt kvalifisert personell med lang og bred erfaring innen fallende gjenstander bekjempelse
DOM Group leverer komplette pakker i forhold til utbedrings oppdrag som er både tids og kostnads besparende for våre kunder

Barrierer

 • Sikring av utstyr iht. SfS beste praksis
 • Ivaretakelse, kontroll og Sikring av utstyr i høyden iht Norsok Standard

 
Vi utfører oppdrag med og uten tilkomst teknikk, ofte i en kombinasjon.
Tilkomst teknikk er en sikker, samt tids- og kostnadsbesparende metode.

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com